Mollösund har begåvats med tre hjärtstartare (defibrilatorer) som du kan använda vid behov.
Alla tre är uppsatta utomhus i gröna larmade skåp (se kartan ovan) och är lätta att komma åt och inte svåra att använda. Skåpen är uppsatta på:
• brandstationens gavel mot hamnen
• Café Emmas gavel mot Kattevik
• på Änggårdens vägg mot fotbollsplanen vid det nya kökets ingång.
Instruktion finns utanpå skåpen och apparaterna är självinstruerande när de har startats.
Har du frågor – kontakta Mollösund Brandvärn, Lars Nordström
0304-219 00.

Instruktion på skåpets utsida:
1. Vid hjärtstopp – Larma 112
2. Öppna skåpet och ta ut hjärtstartaren
3. Starta hjärtstartaren och följ instruktionerna

Apparaten analyserar personens tillstånd och en röst i apparaten ger anvisningar om vad som ska göras.

Tre Hjärtstartare finns nu uppsatta utomhus i Mollösund
Klicka på respektive hjärta för att se bilder på placeringen av hjärtstartarna.