<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund <<För. Mollösund
<<Tillbaka
Torkställningen för långa
Museisektionen vill ge innevånare och besökare i Mollösund möjlighet att se, känna till och förstå något om hur det gamla fiskarsamhället fungerade – dess historia. Detta görs i Hembygdsmuseet, Museisjöboden och Väderkvarnen.

I Hembygdsmuseet som är en fiskarstuga från 1700-talet visas exempel på boendemiljön omkring år 1900. Här finns också ett bibliotek med skriftlig och fotografisk dokumentation om samhället och dess befolkning genom åren.

I Museisjöboden visas en utställning om långafisket på Atlanten, en verksamhet som i många hundra år var en viktig näring i Mollösund. I samband med att utställningen utformades återuppbyggdes även en av torkställningarna för långa på Mollön som under långafiskets storhetstid tider var översållad med likadana ställningar.

Väderkvarnen ger besökaren en bild av hur mjölnarens tillvaro gestaltade sig för omkring 100 år sedan. Läs mer på sidan om kvarnen och kvarnens dag.

Museiaffären Sigurd Olssons speceri- och diversehandel med intakt varusortiment från 60-talet.

Läs mer om museerna på Föreningen Mollösunds hemsida
http://foreningenmollosund.se/
Hembygdsmuseet på Hövdingeliden. Karta
Museisektionen