Företaget har flyttat verkstaden till Varekil men har fortsatt många uppdrag i Mollösund.
S-Byggplåt AB
Byggplåtslageri
Daniel Svensson
Tel: 0704-82 28 74
Mail: daniel@sbyggplat.com
Adr:
Borgen 102, 472 95 Varekil
<<Tillbaka